Canon 450d 28k shot + Lens17-40 L code UY

T5, 07/25/2013 - 16:45 -- admin

Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Hãng sản xuất: 
Độ mới: 
99 (%)
Kiểu: 
Cần bán
Giá: 
4.000.000 VNĐ
Số lượng: 
1
Số điện thoại: 
0985504645
Thời gian đăng: 
Thứ năm, 25 Tháng 7, 2013 to Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2013

quảng cáo